Yabancılar için Sunulan Teminatlar Nedir?​

Sağlık sigortası ile tüm anlaşmalı sağlık kurumlarında yatarak tedavi giderleri limitsiz, elden ödemeli sağlık kurumlarında ise yıllık 20.000 TL limit ve %20 sigortalı katılım payı ile karşılanmaktadır. Ayakta tedavi giderleri ise yıllık 2.000 TL limit ve  %40 sigortalı katılım payı ile karşılanır.

Yabancılar için Sağlık Sigortası Nedir?


Türkiye’de oturma izni veya ikamet izni almak için başvuran yabancı uyruklu kişilerin yaptırmaları gereken özel sağlık sigortaları 06 Haziran 2014 tarihinde yürürlüğe giren 9/2014 sayılı “İkamet İzni Taleplerinde Yaptırılacak Özel Sağlık Sigortalarına İlişkin Genelge” kapsamında tanımlanmış ve yaptırılması zorunlu kılınmıştır.

Kimler yararlanabilir?

0 – 70 yaş arasındaki ve Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden yabancı uyruklu kişiler.

İkamet izni başvuruları için gerekli olan sağlık sigortası hizmetimizden yararlanmak ve detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.