Türk Kültürü

TÜRK KÜLTÜRÜ İZLERİ Türk kültürünü yalnızca bir makalede özetlemek imkansızdır çünkü ülkede kültür çeşitliliği bulunmaktadır ve Yunan, Arap, Gürcü, Ermeni kültürlerinin de etkileri görülebilmektedir. Kuzeyinde Gürcü ve Laz kültürü, güneyinde Kürt ve Arap kültürü etkisini gösterirken, batıda Avrupa kültürünün yansımalarını görmek de mümkündür. Tüm bunlara rağmen, Türkiye’de bazı inanışlar yaygın olarak gözlemlenmektedir. GÜNLÜK SELAMLAŞMA VE ORTAK DEYİMLER Türk toplumu, pek çok durum veya özel günlerde selamlaşmayı ve sevinçlerini paylaşmayı seven bir toplumdur. Bir Türk vatandaşının arkadaşı hastalandığında, bir an önce iyileşmesi için “Geçmiş olsun” diyerek iyi dileklerde bulunur.  Veya bir mağazaya girdiğinizde “Hoş…continue reading →

Yeme Alışkanlıkları

YEME ALIŞKANLIKLARI Yeme alışkanlıkları (veya beslenme alışkanlıkları) terimi insanların neden ve nasıl yemek yediği, hangi besinleri tükettikleri, kiminle yemek yedikleri ve tüm bunların yanı sıra besinleri alma, saklama, kullanma ve atma yollarını tanımlamaktadır. İnsanlar neden ve nasıl yemek yer? Tüm insanlar hayatta kalmak için yemek yemektedirler. Aynı zamanda bir aidiyet duygusu oluşturma, bir geleneğin parçası olma ve kendi kendini gerçekleştirme gibi duyguları yansıtmak amacıyla da yemek yemektedirler. Örneğin, aç olmayan bir insanın kendisi için yapılan keki yemesi yukarda bahsettiğimiz duruma açıklık getirecek nitelikte bir örnektir.  İnsanlar; yiyecek ve içecekleri, birlikte tüketilen gıdaları, kabul…continue reading →

Yazılı Çeviri ve Sözlü Çeviri

YAZILI ÇEVİRİ NEDİR? Çeviri, anlamın bir dilden (kaynak) başka bir dile (hedef) iletilmesidir. Çeviri yazılı bilgiye, tercüme ise sözlü bilgilere atıfta bulunmaktadır. Çevirinin amacı, kaynak ve hedef diller arasındaki kültürel ve bölgesel farklılıkları dikkate alarak bir mesajın tarzını ve metnin vermek istediği mesajı iletmektir. Çeviri, edebiyatın ortaya çıkışından sonra insanlar tarafından yüzyıllarca kullanılmıştır. Günümüz çevirmenleri, çeviri yapabilmek amacıyla gelişmiş araç ve teknolojileri ve çevirilerini kolaylaştırmak ve çeviri kalitesini arttırmak amacıyla yoğun olarak yazılım uygulamalarını kullanmaktadırlar. Dünyanın dört bir yanındaki kuruluşlar, ürün etiketleri, teknik belgeler, kullanıcı incelemeleri, promosyon malzemeleri, yıllık raporlar ve daha pek…continue reading →

2020 Yılı Bilirkişi Tercüman

Ankara Adliyesi 2020 yılı tercüman bilirkişi başvuruları başlamıştır. Başvurular 30 Ekim 2019 tarihinde sonlanacaktır. 04/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesine dayanılarak 28578 sayılı resmi gazetede yayımlanan “Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmeliğin 1. ve 2. Maddesi ve Ceza Muhakemesi Kanunun 202. maddesi gereğince soruşturma veya kovuşturma evresinde meramını anlatabilecek ölçüde Türkçe bilmeyen ya da engelli olan mağdur, tanık, şüpheli veya sanığın iddia veya savunmaya ilişkin beyanlarının, kovuşturma evresinde iddianamenin okunması ve esas hakkındaki mütaalanın verilmesi üzerine sanığın kendisini daha iyi ifade edebileceğini beyan ettiği başka bir…continue reading →

Çeviri Kuramları Nelerdir?

Çağdaş çeviri kuramında altı ana yaklaşım vardır: sosyo-dilbilimsel yaklaşım, iletişimsel yaklaşım, hermeneutik yaklaşım, dilsel yaklaşım, edebi yaklaşım ve göstergebilimsel yaklaşım. Hazır mısınız? Çeviri kuramları : işte başlıyoruz… Çeviri Kuramları 1. SOSYODİLBİLİMSEL YAKLAŞIM Çevirinin sosyo-dilbilimsel yaklaşımına göre, sosyal bağlam neyin çevrilebileceğini ve neyin çevrilemeyeceğini veya neyin kabul edilebilir, neyin kabul edilemez olduğunu seçim, filtreleme ve hatta sansür yoluyla tanımlamaktadır.  Bu bakış açısına göre, bir tercüman kaçınılmaz olarak toplumunun ürünüdür: kendi sosyo-kültürel geçmişimiz çevirdiğimiz her şeyde mevcuttur. Bu yaklaşım Tel Aviv Okulu’ndaki öğretilerle ilişkilidir ve bu alanda Annie Brisset, Even Zohar ve Guideon Toury gibi insanlar ön plana…continue reading →

Web Sitesi Çevirisi

Web Sitesi Çevirisi Neden Gereklidir? Web sitelerinin ülkemizde ve uluslararası alanda aktif olarak kullanılabiliyor olması, önemli bir husustur. Aynı zamanda sadece Türkçe dilinde hizmet vermek istemeyen ve geniş bir kitleye de hitap ederek farklı ülkeler ile ilişkiler içerisinde olmak isteyen sitelerin web sitesi çevirisi hizmetlerinden yararlanması önemlidir. Buradaki önemli husus, web sitesinin tüm içeriğine uygun olarak, istenilen dile çeviri hizmetinin verilmesidir. Avantajları Türkiye üzerinde belirli bir kullanıcı kitlesinin üzerine çıkmak ve var olan genel geri talebi en üst düzeye çıkarabilmek için dil uygunluğu önemlidir. Bugün dahi ülkemizde pek çok İngilizce dilinde olan ya da…continue reading →

Çeviri Çalışmaları

Mevcut tez büyük ölçüde çeviri alanındaki araştırmalara dayanmaktadır. Çeviri, toplumumuzun etkili ve geçerli bir özelliğidir ve dünyanın geleceğini belirlemede önemli sembollerden birini simgelemektedir. Çevirmenin görevleri oldukça karışıktır ve çeviri sürecinin her yönü ile başa çıkma kabiliyetlerine sahip olması beklenir. Çevirmenin gücü, nihai ürünle belli olmaktadır. Çeviri birçok şekilde tanımlanmaktadır ve bu nedenle insanlar tarafından farklı şekilde anlaşılabilir. Tercüman olmayan insanlar tarafından çeviri bir metin olarak görülürken tercümanlar tarafından bir "etkinlik" olarak görülmektedir. Çeviri, çeşitli iletişim araçlarından bir tanesi ve hatta en önemlisidir. Bunun temel nedeni, en az iki dil ile bu dillerin kültürleri arasında bir ilişki kurmasıdır. Çeviri…continue reading →

Ostim Teknopark

Ostim Teknopark Ostim Teknopark İşbirliği Ostim Teknopark ile Antalya OSB Teknopark arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı.Antalya Organize Sanayi Bölgesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi İşletim A.Ş. ile Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. arasında Mentör-Mentee Eşleştirme Programı Protokolü imzalandı. Ostim Yönetim Binasında bağıtlanan protokolü; Antalya Organize Sanayi Bölgesi ve Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Ostim Organize Sanayi Bölgesi ve Ostim Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın imzaladı. Törene Bahar ve Aydın'ın yanı sıra Ostim Yönetim Kurulu Üyesi Behzat Zeydan, Antalya OSB Teknopark Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ergin Civan, Antalya…continue reading →

Adolesan Nedir?

Adolesan Adolesan, yaklaşık olarak buluğ çağından başlayıp 20 yaşına kadar uzanan dönemi anlatan yeni icat edilmiş bir terimdir. Çoğu endüstri öncesi toplumda gençler, bu iki çağ arasında  hiçbir aşama bulunmaksızın doğrudan çocukluk döneminden yetişkinliğe atlamaktadır. Çoğunlukla geçiş, erginlenme törenleri ile açıkça gösterilmektedir.Bir oğlan ya da kız değişimlere uğramakta ve daha sonra bir yetişkin olarak kabul edilmektedir. Buna ek olarak bu toplumlarda, fiziksel olarak olgunlaşır olgunlaşmaz genç insanlardan çalışmaları hatta büyük çoğunluğundan evlenmeleri beklenmektedir. Bu durum Amerika’da 20. Yüzyılın başlarında oldukça yaygındı.14, 15 ya da 16 yaşındaki çocuklar için  zorunlu ve tam gün okul…continue reading →

Çeviri Tarihi

Çeviri tarihi, uzun süredir bilim insanları ve tarihçiler tarafından tartışılan bir konudur, ancak çevirinin tarihinin İncil’den öncesine dayandığı kabul edilmektedir. Tercüme ihtiyacı, ister duygusal, ticari ya da isterse hayatta kalma amaçları için olsun, insan etkileşiminin en eski günlerinden bu yana oldukça göze çarpmaktadır. Çeviri hizmetlerine olan talep artmaya devam etmektedir ve şimdi her zamankinden daha önemli bir hale gelmiştir. Işletmeler ise, pazarlama malzemelerinin ve işletme belgelerinin çevirisi yapılmadan uluslararası genişlemenin veya dış pazarlara girmenin mümkün olmadığını kabul etmektedirler. Çevirinin Erken Tarihi  “Tercüme” kelimesi, “getirmek veya taşımak” anlamına gelen Latince bir terimden gelmektedir. İlgili…continue reading →